Daily Archive: Září 13, 2017

Týdenní plán 2.týden (11. – 19.9)

Týdenní plán  2.týden (11. – 19.9.2017) Předmět Učivo Nahlédni … Jazyk český JČ mluvnice Význam slov učebnice str. 4 – 8 Slova jednoznačná x mnohoznačná Slova souznačná Slova protikladná Slova nadřazená Slova citově zabarvená...

Německý jazyk

Německý jazyk

 8.ročník :  Rozkazovací způsob Zvratná  slovesa                                                                                                                                                                           Příčestí   minulé slabých sloves  ( řešení ) Perfektum – minulý čas slovní zásoba Die Tiere, pracovní list osobní zájmena  opakujeme gramatiku a slovíčka z 7. ročníku:-)                                                                                                                                                                                             přivlastňovací zájmena  ...

Ruský jazyk

Ruský jazyk

 7.ročník JR : пропись navazuješ správně písmenka? alfavit_pismo_bukv nácvik ruských slabik …слоги tabulka ruských slabik navazování písmen 1.lekce – slovíčka, pořadí písmen azbuky  číslovky 1-20  matrojska  stále nacvičujeme  azbuku – procvičujeme nácvik ruských slabik video azbuka: http://www.youtube.com/ – pohádková písmenka   čtení slabik...

Vážení rodiče, milí žáci, vítejte na informační stránce paní Horníkové, kde najdete informace k výuce JČ a VL a fotografie z akcí. Přeji nám všem pěkný školní rok 2017/2018.