Ruský jazyk

PSANÁ AZBUKA пропись navazuješ správně písmenka? alfavit_pismo_bukv
nácvik ruských slabik …слоги
 stále nacvičujeme  azbuku – procvičujeme nácvik ruských slabik video azbuka: http://www.youtube.com/ – pohádková písmenka http://jazyk.okhelp.cz/rusky-jazyk/azbuka.php : sám vyzkoušej, zda to zvládneš na netu pracovní list azbuka: příprava na test Mrazíkwww.youtube.com/watch

 

       slabiky 1slabiky 2slabiky 3       

7. ročník  úvod do ruského jazyka:  Azbuka má 33 písmen, podoba i pořadí písmen vychází z řecké abecedy, liší se tedy dost značně od latinské abecedy, používané v češtině. Azbuková písmena budeme probírat postupně, s upozorněním na stupně obtížnosti. Rozeznáváme 3 stupně obtížnosti: 1: písmenka shodná s latinkouA K M O T 2: písmenka odlišná od latinky – П Ф Э, 3: písmenka svou podobou shodná s latinkou, ale významem odlišná – Р С У    V JR:  A K M OT   a к м о т   V JČ:  A K M O T   a k m o t

  • slova jako: МАК, ТОМ, ТАМ, ТОТ, ТА, ТО, КТО, КАК, КОТ – zde se také azbuková písmenka neliší od latinky
  • ruský přízvuk: Ruský slovní přízvuk je na rozdíl od češtiny velmi energický, působí dojmem důrazu. Tento energický přízvuk (není to však délka) mají v JR i jednoslabičná slova, pokud jsou samostatná nebo důležitá pro smasl věty. Přízvučné samohlásky se vyslovují výrazněji než v češtině. JR – přízvuk
  • psací azbuka Některá psací písmena se svou podobou jen nepatrně liší od latinky, i když někdy mohou mít jiný význam. 1. : při psaní je nutné přesně dodržovat umístění písmen vzhledem k základní lince. Některé části přesahují horní linku, jiné sahají pod základní linku, většina písmen je však umístěna mezi základní a pomocnou linkou. 2.: u graficky obtížnějších písmen je třeba dodržovat počet tahů i jejich sled podle šipek a dávat pozor na způsob připojování písmene k předcházejícímu obzvlášť pozor na písmenka л м я : „zobáčková písmenka“
  • Psací azbuka nácvik

8.ročník: 5. lekce, sloveso работать,  учиться tabulka přivlastňovacích zájmenJR – časování sloves

You may also like...