Týdenní plán 3. týden (18. – 22.9.)

Týdenní plán  3.týden (18. – 22.9.2017) – nemoc paní Horníkové
Předmět Učivo Nahlédni …
Jazyk český
JČ mluvnice Opakování. učebnice str. 8-14
Slovní druhy
Párové souhlásky
JČ čtení J.Kahoun -Čtení. čítanka str.4
JČ sloh Vypravování
Vlastní vypravování na téma. Konceot.
Vlastivěda ČR učebnice str.4+sešit
Obyvatelé ČR.
INFORMACE
1. Na pátek 29.9. si přines zápis svého vypravování napsaný ve slohovém sešitě !
2. Do vlastivědy si ústně připrav odpovědi na otázky 1-4 na str.5 !

You may also like...