OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Znalost cizích jazyků je neoddělitelnou součástí kvalitního vzdělání a významným předpokladem pro úspěšnou profesní kariéru.

Žáci 8. a 9. ročníků mohli prokázat osvojení anglického jazyka ve školním kole olympiády v anglickém jazyce, které proběhlo na naší škole v pondělí 29. ledna 2018.

Celkem se zúčastnilo 12 žáků, kteří měřili své znalosti, dovednosti a schopnosti ve třech jazykových oblastech:

  • Listening (poslech)
  • Grammar (gramatika, mluvnice, slovní zásoba)
  • Reading comprehension (čtení s porozuměním)

 

Po součtu bodů ze všech uvedených oblastí se nejlépe umístili tito žáci:

  1. místo Martin Králík, 9. B
  2. místo Daniel Machalíček, 9. B
  3. místo Aneta Hradilová, 9. B

 

Děkujeme všem soutěžícím za snahu a účast a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Congratulations to all of you! We appreciate your attendance.

 

You may also like...