8. třída -únor- Vizitka

Práce se odevzdávají ve formátu PNG na mail: otahal@zsezzlin.cz (předmět zprávy: jméno a příjmení a třída) Pokud někdo bude chybět, tak i přes to si musí naplánovat odeslání vypracované práce. Únor- Vektorová grafika Práce...