33. týden (16. – 20.4.)

Hodnotíme práci za 3. čtvrtletí, zapíšeme známky do žákovské knížky !!!      33.týden