Informace o plánované výstavbě a rekonstrukci komunikace a chodníků okolo komplexu UTB

V týdnu od 16. 4. 2018 by měla firma Alpiq začít s rekonstrukcí teplovodního potrubí, který vede podél škol. Veškeré výkopy budou ohrazeny a přes výkopy v přístupu ke školám budou lávky pro pěší se zábradlím.
Výstavba by měla probíhat za úplné uzavírky komunikace s omezenou možností vjezdu pro zásobování a staveništní dopravu. Podél silnice a nového chodníku na spodní části komunikace bude vybudováno provizorní oplocení s místy pro přecházení a vstupu do škol.
Během června (dle rekonstrukce tep. potrubí) začne samotná rekonstrukce komunikace, chodníků a zpevněných ploch. Předpoklad ukončení je v září 2018 v závislosti na klimatických podmínkách.

You may also like...