Vyhlášení volného dne ředitelkou školy

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volný den v termínu: 21. 5. 2018.

Volný den byl vyhlášen z důvodu celodenní odstávky studené užitkové vody.

V provozu nebude ani školní družina ani jídelna.

Ve Zlíně dne 10. 5. 2018

Celé znění – Vyhlášení volného dne ředitelkou školy

You may also like...