Čtenářský klub 9A, 9B, 8A

Společným cílem našeho čtenářského klubu je naučit se nejen lépe zvládat čtenářské techniky, ale také ukázat, že četba knih může být velkým dobrodružstvím. Čtení si lze užít a při tom si odnést pozitivní zážitek a mnohdy i nějaké to poučení:-). Někdy vypracováváme i zajímavé pracovní listy z „přečteného“. Výsledkem je zlepšení slovního vyjadřování myšlenek, formulace odpovědí, odbourání ostychu mluvit před ostatními a hlavně zkusit si zapamatovat co nejvíc z obsahu knih a časopisů.

Poslední měsíc jsme zavítali do prostor naší zlínské knihovny a čítárny Batova institutu, kde se dovídáme mnoho zajímavostí. Například o poradenské a informační službě uživatelům knihovny, co je to periodická literatura, jaká je spolupráce s Národní knihovnou, katagolizace domácích a zahraničních dokumentů, co je to meziknihovní výpůjční služba nebo jaké jsou služby pro zrakově a tělesně postižené. Součástí knihovny je i promítací sál. V multimediální studovně jsme pracovali i s internetem.   zkrátka jsme si to krásně užili.

You may also like...