Filmový uzel

Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme s „Dramaťáčkem“ uskutečnili velkou výpravu za zrozením filmu. Dvouhodinový program byl zaměřený na scénické vyjádření, ztvárnění, vytvoření vlastních postav z plastelíny, pozadí filmu a jeho konečné nafocení. Děti se rozdělily do 3 pracovních skupin, každá skupinka si zvolila autora názvu filmu:
1.skupina „Lego-policie“ autor: Š. Vendolský
2.skupina „Šťastná rodina“ autor: N. Vlčková
3.skupina „Narozeninová párty“ autor: O. Mikel
Výpravu za filmem jsme si skutečně užili a šťastní jsme se vraceli zpět do školy.
V. Bachanová, vedoucí kroužku

You may also like...