Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na adaptační kurzy

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na adaptační kurzy  v pátek 8.  a  15. června 2018 od 15 do 17 hodin.

Program: pátek 8. června :  ve třídě 15 – 16 hod         

Zacharová A.  „Výroba  sluníčka“,   Lipenská M.  „ Hry pro bystré hlavičky“    

Přechod do družiny 16 – 16,30 hod,  

Stará J.  „Družinové hrátky“, Bachanová  V. „Zvířátka“              

 hřiště  16,30 – 17 hodin  Krčmářová E., Máčalová L , Kořístková  J. – pohybové činnosti

 

Program: pátek 15. června:   ve třídě 15- 16 hod, 

Sýkorová A.  „Kouzlo pohádek“,  Kozmíková E. „Kreslení s říkankou  “  

Přechod do družiny  16 – 16,30 hod,

Slováková L. „Hudebně-pohybové hry“ , Koschatzká  D.  „Motivační  hry“

You may also like...