6. školní týden (8. – 12. října)

Učivo příští týden: Č: nové písmenko E e, Živá abeceda po str. 25. Psaní: uvolňovací cviky po str.39. M:  odčítání od 3 . Prac.sešit po str. 16. Prvouka- Barvy podzimu.Počasí.  str.12,13.. Informace:                                                                                         1.Č-...