8. školní týden (22. – 26. října)

Učivo na  příští týden:  Č: nové písmenko O o, Živá abeceda po str. 34. Psaní: Písanka po str.9.  M:  odčítání do 4, prac.sešit  po str. 20. Prvouka- Na zahradě. Na poli. Prac.sešit po17. Informace:                                                   ...