Exkurze Olomouc – 7. 12. pevnost poznání

Interaktivní muzeum vědy University Palackého v Olomouci získalo název Pevnost poznání. Pomocí zábavných exponátů je možné se obeznámit s vědou a výzkumem. „Pevnost poznání“ se nachází v budově bývalého vojenského skladu z 19. století. V expozici pojmenované Věda v pevnosti nám vtipný komiks na velkoplošných panelech přiblíží historii Olomouce i vznik samotné pevnosti. Můžeme se například obléknout do uniformy rakouských vojáků. V expozici Živá voda prozkoumáme vodní tok od pramene až po ústí do moře. Uchvacující je vápencová podmořská jeskyně s výjimečnými druhy živočichů. Na základě skládaček si ověříme znalosti ze zeměpisu. Seznámíme se zde se systémem čističek vod a dalším. Expozice pojmenovaná Rozum v hrsti představuje různé rébusy a hlavolamy, které si můžeme vlastnoručně vyzkoušet. Pomocí videoprojekce a osmimetrového modelu lidského mozku se třeba dozvíme, která jeho část je v různých situacích a činnostech aktivní (spánek, strach, paměť, učení aj.)Výstavní část Světlo a tma se zabývá základními principy světla. V digitálním planetáriu zhlédneme film o vesmíru.

V laboratořích muzea „Pevnost poznání“ je možné si zaexperimentovat v různých oborech. Ve tvůrčích dílnách budeme pracovat s materiálem používaným předchozími generacemi. Ale to už si necháme na výlet v létě, ať se máme na co těšit příště:-).

You may also like...