Doma a jinde – workshop Paměti národa

V úterý 4. prosince 2018 se třída 9. A zúčastnila zajímavého workshopu Doma a jinde.        

Program byl lektorkami rozdělen do tří částí: v první se žáci zaměřili na vysvětlení pojmů kočovník, osadník, kolonizátor, emigrant, imigrant a formou hry vytvořili časovou osu, do které zaznamenali letopočty a příslušné pojmy.

V druhé části programu se děti ocitly v období 30. let 20. století a vyzkoušely si na základě vlastních vědomostí a připraveného materiálu, jak asi probíhaly předvolební boje v Československu.

Nejzajímavější část akce vtáhla do děje všechny zúčastněné bez výjimky. Formou hraných scének a dobových psaných a filmových dokumentů sledovali žáci neuvěřitelný příběh mladé židovské dívky Evy Kalinové Landsbergerové, který se odehrával na pozadí dramatických událostí před a v průběhu 2. světové války na území protektorátu a který popisoval strastiplnou cestu Evy a jejího manžela do Palestiny.

 V závěru workshopu mohly děti vyjádřit své názory k dané problematice a pocity, které zažívaly v hraných scénkách ze života židovské dívky.

Růžena Slováčková 

You may also like...