Kyberšikana – přednáška p.Chmelové

KYBERKRIMINALITA ZS E. Zátopka

Maminka jednoho našeho žáka – kapitánka Jana Chmelová nás přišla seznámit s nebezpečím kyberšikany a varovat nás před případnými riziky. V dnešní době, kdy počítač a připojení k internetu má skoro každý druh člověk na světě a nechává na internetu tzv. svou stopu a otisk, tak je kyberkriminální činnost ve své podstatě jednoduchá, a proto také rok od roku přibývá mnoho nových případů. Prostřenictvím zajímavé přednášky a prezentace jsme měli možnost poznat, jak vypadá místnost, kde se pachatelé vyslýchají a jak se u trestných činů, které se odehrávají v rámci celého kyberprostoru, postupuje /např. bankovní a e-mailové účty/, kdy se útočník v prvním případě snaží zjistit heslo a v druhém může jít o krádež osobních dat, získání kontaktů pro následný spamming atd. Kyber zločinci své nemorální (např. vydírání, dětská pornografie apod.) a nelegální  konání také mohou často činit jen za zvláštním účelem nějaké osobní msty vůči jiné osobě či subjektu  Jak je patrné z fotografií, demonstrativní pomůcky jsme měli možnost si prohlédnout na místě. Naší mamince bychom tímto způsobem chtěli moc poděkovat a těšíme se na konci léta na další téma s podobnou problematikou.

Monika Vybíralová

 

You may also like...