První pomoc nanečisto

V prosinci a lednu se žáci devátých tříd zúčastnili interaktivního výukového programu První pomoc nanečisto, ve kterém měli možnost naučit se zásady poskytování první pomoci. “ V devátých třídách vidíme velký potenciál, co se...