První pomoc nanečisto

V prosinci a lednu se žáci devátých tříd zúčastnili interaktivního výukového programu První pomoc nanečisto, ve kterém měli možnost naučit se zásady poskytování první pomoci.

“ V devátých třídách vidíme velký potenciál, co se týká záchrany života. Fyzicky jsou již žáci schopni v reálu zasáhnout a častokrát jsou to právě oni, kteří seberou odvahu “vystoupit z davu čumilů” a jít skutečně pomoci. Děkujeme tedy za příležitost proškolit ty Vaše! Na druhou stranu samozřejmě doufám, že to budou ve svých životech potřebovat co nejméně. “ , řekla Mgr. Bořutová, vedoucí kurzu.
Velký dík patří lektorkám a rovněž Klubu rodičů, který na tento program poskytl dotaci.

You may also like...