Divadlo Hradec Králové – 11. 3. 2019

Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému 2. stupeň – malá tělocvična

cena 50 Kč,-  7.A : od 11. 00 – 12. 00hod. odpadá jazyk český a část dějepisu / 2. skupina

6.A : od 9. 30 – 10. 30 hod.   / 1. skupina  – hrazeno z třídního fondu

 

 

 

 

 

You may also like...