Návštěva Muzea jihovýchodní Moravy

V úterý 12.3.2019 v hodinách VV návštěva stálé expozice cestovatelů Zikmunda a Hanzelky v MJV s edukačním programem. Společně  odcházíme ze školy ve 13.30 hod. Po ukončení rozchod v 15.10 hod. na autobusovém nádraží nebo návrat ke škole.

V tento den dále proběhne ve 4. a 5. vyučovací hodině ve třídě 6A v učebně 409 preventivní přednáška pana Cimburka „Kouření je nemoc, která zabíjí“.

You may also like...