Edukační program – Jak pracovat s knihou, ilustrací a informací 6.C, 7.C, 8.C

V hodinách výtvarné výchovy se seznamujeme s různými formami ilustrací. Ta příběh nebo konkrétní knihu dělá zajímavější a čtenáři zážitek z četby umocňuje. My si troufli do mnohovrstevného děje populárního díla Andrzeje Sapkowského –...