Den míče

Ve středu 3. dubna 2019 proběhl na 1. stupni Den míče – tedy turnaj ve vybíjené pořádaný v rámci Memoriálu Jana Kubelky a Daniela Veselky. Tentokrát na prvním místě nebyly sportovní výsledky, hlavním cílem bylo uctít památku našich bývalých žáků, kteří zahynuli při pádu stromu ve Zlíně.

Nejprve se proti sobě postavily třídy 5. ročníku. Všechny zápasy byly velmi vyrovnané a všechny děti bojovaly o co nejlepší výsledek až do konce.

Turnaj dále pokračoval mezi třídami 4. ročníku. Rozdíly u mladších dětí již byly trochu znát, nicméně ani zde nechyběla dětem bojovnost.

V neposlední řadě si vybíjenou zahrály proti sobě také 2. a 3. třída.

Naši nejmenší spolužáci z 1. třídy se turnaje sice nezúčastnili, nicméně si udělali vycházku a položili květiny na památník výše zmíněných žáků, na jejichž počest se Den míče koná.

Celý turnaj probíhal v duchu fair play, protože o výsledky tu skutečně příliš nešlo. Přesto byly vidět kvalitní sportovní výkony.

Výsledky:

5. ročníky

  1. místo – 5.B
  2. místo – 5.C
  3. místo – 5.D
  4. místo – 5.A

4. ročníky

  1. místo – 4.C
  2. místo – 4.D
  3. místo – 4.B
  4. místo – 4.A

 

 

You may also like...