DEN ZEMĚ

V rámci Dne Země navštívil naši školu pan Karel Kerouš, známý ekolog. Pro 5.B a 8.A připravil program o plazích a jejich výskytu v ČR. Promítaly se fotografie zvířat z různých částí ČR, které sám pan Kerouš nafotil. Po této výukové hodině přišlo na řadu to nejzajímavější pro žáky, a to živí plazi. Žáci si je mohli pohladit, pochovat. Na závěr jsme poděkovali, nejen za besedu , ale i za rady pro naše děti jak se chovat k přírodě a v přírodě, abychom si ji dlouho uchránili.

dr. Mirka Horníková, zást.řed.

You may also like...