DEN ZEMĚ

V úterý 16. 4. v rámci Dne Země se třídy 4.B a 5.B zúčastnily výukového programu Malý badatel, který připravili pracovníci DDM Astra. Tento program probíhal v Loukách v blízkosti Chlumských rybníků. Děti byly rozděleny do skupin a postupně procházely různými stanovištěmi. Každé stanoviště bylo zaměřeno na jiné zkoumání či bádání (pedologie, meteorologie, hydrologie, botanika a měření pH), pracovníci zkoušeli znalosti a dovednosti dětí a samozřejmě všude se děti dozvěděly něco nového. Mohly si např. vyzkoušet jak se měří teplota půdy a síla větru, zjistily, co je to pH a k čemu je důležité a spoustu dalšího . Navíc se děti mohly samy přesvědčit, jak je jarní příroda krásná, když mohly nahlédnout do hnízda s jednodenními ptáčaty. I díky počasí to bylo velmi pěkné a přínosně strávené dopoledne.

You may also like...