Pasování prvňáčků na čtenáře

15.května 2019 jsme slavnostně pasovali  prvňáčky na čtenáře. Děvčátka a kluci složili „SLIB PRVŇÁČKA“ a slavnostně přísahali, že se budou pečlivě připravovat a budou rodičům dělat samou radost. Pak je královna, paní ředitelka J.Kříčková, pasovala na malé čtenáře. Naši malí žáčci dostali pamětní medaili a první dětskou knihu. A svým rodičům udělali také radost, každý napsal a ilustroval svoji  knížku „Moje rodina.“                                                                                                                                                
Není vůbec jednoduché naučit se písmenka a skládat z nich slova, natož přečíst svou úplně první knížku. A naši prvňáčci to s pomocí svých rodičů a učitelů dokáží. Naučí se číst a už jim nic nebrání začít poznávat svět kolem sebe a třeba i pomocí knih.                                                             

Děkuji všem rodičům a příbuzným za účast a podporu svých prvňáčků.
Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří připravili pro děti občerstvení
a tím obohatili tento pro děti krásný den.
Mgr. Lipenská Marie, třídní učitelka

You may also like...