Vodácký kurz Orava 6.C

Vodácký kurz žáků 6.C se uskutečnil ve dnech 31.5.-2.6.2019 za ideálního počasí. První den jsme se přesunuli do Tvrdošína pod Oravskou přehradu, kde jsme se utábořili na fotbalovém hřišti. Zatímco kluci po dlouhé jízdě vlakem hráli fotbálek, tatínkové připravovali večeři na grilu. Ráno proběhla výuka techniky pádlování na suchu a poté rovnou na ostro v peřejích. Z přehrady pouštěli 36 kubíků, což je dvojnásobný průtok normálního stavu, takže cesta ubíhala poměrně rychle. V poločasu jsme se zastavili na oběd pod Oravským hradem. Nakonec jsme dopluli po 42 km až do kempu Gacel za Dolným Kubínem. Ráno nás čekal nejkrásnější úsek Oravy, která teče zaříznutým údolím mezi Malou a Velkou Fatrou až po soutok s Váhem v Kralovanech. Pak už jen cesta vlakem na Vsetín a busem do Zlína. Všichni si osvojili techniku jízdy na kánoi na pozici háčka a zadáka. Jedna posádka pocítila, jak řeka trestá sebemenší technickou chybu a nevyhnula se převrhnutí do divokých vln Oravy. Trochu statistiky na závěr: Celkem 58 ujetých km na vodě za 2 dny, 7 kánoí (7 háčků a 7 zadáků), 0 jezů, jeden stupeň obtížnosti WWIII jsme přenášeli. Pochvala všem žákům za rychlé osvojení dovednosti ovládání kánoe a odsýpající jízdu! Roman Horyna, Jan Česnek, Karel Málek, Zdeněk Pravda, Petr Pospíšil, Marek Šiška, Tomáš Marušák

 

You may also like...