2.9. – 3.9.

8.00 – 9.00 hod.:  s tříd. uč. v uč. 404 : organizační záležitosti

8.00 – 12. 35 hod: BOZP / rekonstrukce socil. zařízení školy /, školní řád, řád jídelny, třídnické záležitosti

Celý týden výuka bez nulté hodiny / včetně stěhování /, konec 12.35 hod!

¨Ve středu až pátek končí vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování. ŽÁKOVSKÉ PRŮKAZY řádně vyplněné se potvrzují v kanceláři školy č. 206 v době od 7.30 – 10.00 hod. Připomínám na přezutí přezůvky s bílou podrážkou!

Předměty, rozdělené na sudý a lichý týden : výuka se řídí podle kalendáře / S – CSP, L – IDT /: v kalendáři je uvedeno poředové číslo týdne, podle toho si ověřujte, který předmět si máte nachystat. První týden je sudý!

Sběr bude vzhledem k probíhající rekonstrukci až nový kalendářní rok!

 

 

You may also like...