Patronát 8. A nad 4. A

Už delší dobu plánujeme spolupráci starších žáků naší školy s třídou na prvním stupni.

Holky a kluci z 8. A třídy sice ještě nejsou těmi nejstaršími ve škole, rozhodli se však, od školního roku 2019/20, celoroční patronát nad svými mladšími spolužáky ze 4. A třídy převzít. Jde o kolektiv plavců dvou sportovních klubů a atletů paní učitelky Mgr. Klepalové Protože je pro ně ve škole všechno nové, v průběhu roku nad nimi budou držet ochrannou ruku, pomáhat jim s adaptací v novém prostředí, poskytnou pomoc, když se na ně děti obrátí a tu a tam připraví nějaké zábavné aktivity. Vše odstartovalo ve čtvrtek 12. 9. o velké přestávce seznamovací návštěvou. Nejprve všichni zúčastnění prověřili svou paměť na jména. Následovalo rozlosování, aby každému čtvrťákovi bylo jasné, který ze starších kamarádů bude právě jeho „patronem“. Čtvrťáčci se osmělili a suverénně už povídali osmákům, co měli na svačinu, jak se na školu těší a co se jim zatím líbilo. Pár dětí bylo smutných, že na ně patron nezbyl, což brzy vyřešíme! Zkrátka budeme se snažit být co nejlepšími kamarády pro tento školní rok.

Jaké další poznatky bychom si mohli osvojit? předpokládaný rychlejší rozvoj osobnosti, sociálních dovedností, mezilidských vztahů a morálních postojů dotyčných žáků 8. A třídy. Sami si vyzkouší i roli učitele (vychovatele), příležitostně třeba připraví akce a projekty pro naše mladší žáky nebo budou asistovat u našeho již tradičního vánočního jarmarku. Zjistí, zda umí ovládat svůj temperament, zvládat trému, plánovat, efektivně zacházet s časem, rozvíjet svoji fantazii a kreativitu. Procvičí si svoji schopnost komunikovat s jinou věkovou skupinou, než jsou jejich vrstevníci.

Od této akce si všichni slibujeme větší prolnutí vztahů mezi žáky prvního a druhého stupně. Současně by tento projekt měl fungovat jako prevence proti sociálně patologickým jevům.

Brzy mají naši noví malí kamarádi slíbenou další návštěvu od našich starších spolužáků. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. POMÁHÁME SI!!

Mgr. Vybíralová / 8A /, Mgr. Klepalová / 4A /

You may also like...