Projektový den mimo školu

Naše škola v rámci Projektového dne mimo školu uspořádala s žáky 9. ročníku v pátek 20. 9. 2019 návštěvu do jesenického podhůří. Exkurzi jsme začali v Mladečských jeskyních, které patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm člověka cromagnonského v Evropě.  Žil zde prokazatelně již před více než 31 tisíci lety. Spolu s průvodcem jsme prošli labyrintem chodeb, dómů a vysokých komínů s krápníkovou výzdobou. Zopakovali jsme si pojmy stalaktit, stalagmit a stalagnát. Obdivovali jsme dominantu a symbol podzemního systému – přes dva metry vysoký stalagmit Mumie a nakonec jsme si vyzkoušeli, co to je úplná tma.

Z obce Mladeč jsme se vydali do největší přečerpávací elektrárny v ČR Dlouhé Stráně, která se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky. V přednáškovém sále budovy pod dolní nádrží jsme zhlédli dokumentární film o významu a funkci elektrárny. Zde žáci vyplnili pracovní listy. Následovala prohlídka podzemní strojovny s turbínami. Pak jsme autobusem vyjeli k horní nádrži, která se nachází v nadmořské výšce 1350 m. Vzhledem k tomu, že panovalo krásné slunečné počasí, byl opravdu krásný výhled do celého okolí. Viděli jsme vrcholky všech okolním masívů od Pradědu přes Červenohorské sedlo, Petrovy kameny, město Jeseník až do rovinatého Polska. Celou nádrž, jejíž obvod je 1,75 km jsme obešli svižným krokem.

Náš projektový den jsme zakončili návštěvou zámku ve Velkých Losinách, který postavil významný moravský rod pánů ze Žerotína. Pozdně renesanční stavba ze závěru 16. století nahradila zchátralou tvrz. Venkovní fasády zdobí psaníčkové sgrafito, ale oblouky arkád na nádvoří již poukazují na nastupující baroko. Právě v době nastupujícího baroka byl zámek honosně vybaven. Bez úhony přežil třicetiletou válku. Díky tomu mohou návštěvníci spatřit ojediněle zachovalé interiéry zdobené výjimečnou kolekcí gobelínů a kožených tapet. Dále za zmínku stojí například nejstarší dvousedadlová nosítka na světě, nebo zámecká knihovna. Kolem zámku se rozprostírá zámecký park, kde rostou vzácné druhy dřevin.
Losinský zámek, respektive losinské panství, je spojeno s takzvanými čarodějnickými procesy, které zde probíhaly v letech 1678–1692. Za oběť inkvizičního tribunálu zde padlo 56 nešťastníků.

Z projektového dne si naši žáci odnesli nejen mnoho nových vědomostí, ale také veselé společné zážitky a příjemně strávený podzimní den.

Zapsala:

Alice Ernestová

Irena Bublíková

You may also like...