Vyhlášení volného dne ředitelkou školy

Ředitelské volno – 6. 11. 2019

Vyhlášení volného dne ředitelkou školy
Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volný den v termínu: středa 6. 11. 2019.
Volný den byl vyhlášen z organizačních důvodů – nepřítomnost zaměstnanců v práci z důvodu účasti na stávce.
V provozu nebude ani školní družina.
Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni následujícím způsobem: oznámením v elektronické žákovské knížce dne 4. 11. 2019 a také na vstupních dveřích školy. Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsezzlin.cz.
O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele elektronickou poštou.
Ve Zlíně dne 4. 11. 2019

Mgr. Jana Kříčková
ředitelka školy

You may also like...