Adaptační pobyty

Tradiční adaptační pobyty pro žáky 4. tříd se letos opět odehrávala v chatě Pod Tesákem.

Nové třídní kolektivy si při aktivitách užily hodně legrace, ale cílem bylo seznámit se mezi sebou a položit základy bezpečného klimatu ve třídě.

A co se dětem líbilo nejvíce? V první řadě program, který připravila Mgr. Petra Bradáčová, a výborné jídlo.

Projekt finančně podpořilo Statutární město Zlín.

 

 

You may also like...