Jednotná přijímací zkouška

Přijímací řízení ve školním roce 2019/ 2020 k dennímu studiu na středních školách pro

školní rok 2020/2021

Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky.

Týká se to i žáků 5. a 7. tříd, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia.

Přihlášky se podávají přímo řediteli střední školy:

  • do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019,
  • do ostatních oborů do 1. 3. 2020.

Do uvedeného termínu musí být přihlášky odevzdány na příslušné střední škole

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021   (Jednotné přijímací zkoušky)

Upozorňujeme, že ve školním roce 2019/2020 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jehož realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).  Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Termíny přijímacích zkoušek

1. termín

  • úterý     14. 4. 2020 pro čtyřleté obory vzdělání
  • čtvrtek  16. 4. 2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

  • středa    15. 4. 2020 pro čtyřleté obory vzdělání
  • pátek     17. 4. 2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

You may also like...