Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci a doporučení Ministerstva zdravotnictví