Zápis do 1. tříd – aktuální informace

Mimořádná opatření vlády chránící obyvatelstvo před nákazou koronavirem si vyžádala změnu při zápisu dětí do základních škol (www.msmt.cz). Letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem a Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně se uskuteční bez přítomnosti dětí, a to v původním termínu 3. dubna 2020.

Rodiče, kteří nemohou využít dálkový přístup, se dostaví do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na webu www.zapisdozszlin.

Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v uvedený den, je třeba si domluvit telefonicky (nejlépe do 12 hodin v daný den) jiný termín schůzky.

K zápisu je nutno přinést vytištěnou přihlášku, občanský průkaz, rodný list dítěte a zápisní list školy. Jestliže neměl zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou přihlášku s sebou, bude s ním registrace provedena přímo ve škole.

V případě, že se před školou shromáždí více osob, budou do budovy školy moci vcházet po skupinkách, dle pokynů pracovníků školy. Je nezbytné dodržet základní hygienická pravidla a používat ochranné prostředky (rouška, rukavice, vhodné by byly i vlastní psací potřeby).

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny na plakátech, které jsou vyvěšeny na školách, na webu města www.zlin.eu/zapis-do-zs-2020-2021-cl-2985.html a na www.zapisdozszlin.cz

Další informace od vedení školy najdete zde:

Případné další informace včas zveřejníme.

You may also like...