Změna nástupu žáků 9. roč. na přípravu k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že se od 25. 5. 2020 mění doba nástupu žáků 9. tříd na přípravu k přijímacím zkouškám. Důvodem této změny jsou bezpečnostní opatření spojená s nástupem žáků 1. stupně do vzdělávacích aktivit.

První skupina (žáci 9.B) pondělí a středa – nástup 8:35 hod., třetí skupina (žáci 9.A) úterý a čtvrtek – nástup 8:35 hod.

Druhá skupina (žáci 9.B a 9.A) pondělí a středa – nástup 8:40 hod, čtvrtá skupina (žáci 9.C) úterý a čtvrtek – nástup 8:40 hod.

Konec výuky zůstává stejný, vyučující upraví dobu výukových bloků a přestávek mezi nimi.

Mgr. Jana Kříčková

ředitelka školy

 

You may also like...