Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci, členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro Vás krátký dotazník z období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína,...