Organizace třídnických hodin 23. 6. – 26. 6. 2020, harmonogram předávání učebnic

Vážení rodiče, milí žáci

od úterý 23. 6. do pátku 26. 6. 2020 se budou konat třídnické hodiny podle ročníku. V těchto hodinách bude probíhat kontrola a odevzdání učebnic, vyklizení skříněk, u odcházejících žáků a žáků 9. ročníku odevzdání klíčků od skříněk a úklid tříd. Bližší informace Vám sdělí třídní učitel. Na webových stránkách školy je k dispozici formulář Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Žák, který nebude mít při prvním příchodu do školy vyplněný a podepsaný tento formulář, nebude mít možnost vstupu do budovy školy (neplatí pro žáky, kteří se účastnili konzultací).

Žáci budou zváni do školy v pořadí jednotlivých ročníků:

úterý 23. 6. 2020 – 9. ročník

středa 24. 6. 2020 – 8. ročník

čtvrtek 25. 6. 2020 – 7. ročník

pátek 26. 6. 2020 – 6. ročník

Žáky si budou vyzvedávat v prostorách šatny třídní učitelé dle níže uvedeného rozpisu:

Odkaz na stránky MŠMT – Závěr školního roku

You may also like...