HLEDÁNÍ 5.B

Chlapci a děvčata 5.B se v tomto školním roce zúčastnili v rámci českého jazyka literární soutěže HLEDÁNÍ, kterou vyhlásila pro děti od 6 do 15 let Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Chtěla bych jim alespoň touto cestou poděkovat jako vyučující jazyka českého a některým dokonce i pogratulovat. Tento rok bylo docela obtížné literární téma LABYRTINT SVĚTA, KOMENSKÝ A RÁJ KNÍŽEK. Porotu nejvíce zaujaly práce MŮJ OBLÍBENÝ UČITEL od KRISTIÁNA CHMELY, MOJE ŠKOLA od LILLI BAŤKOVÉ  a ŠKOLA SNŮ od NICOLE BAŤKOVÉ. Tito žáci budou odměněni  za přední umístění ve své kategorii. Blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy.                                              PaedDr. Mirka Horníková, vyučující JČ

You may also like...