Organizace závěru školního roku 2019/2020 – vydávání vysvědčení dne 30. 6. 2020

Nástup jednotlivých tříd

 1. stupeň
 • 1.A (Lipenská) – 7:40 hod. – hlavní vchod
 • 2.A (Koschatzká) – 7:45 hod. – boční vchod
 • 3.A ( Sýkorová) – 7:50 hod. – hlavní vchod
 • 4.A (Klepalová) – 8:20 hod. – hlavní vchod
 • 4.B (Válková) – 8:00 hod. – hlavní vchod
 • 4.C (Kořístková) – 8:05 hod. – boční vchod
 • 5.A (Krčmářová) – 8:10 hod. – hlavní vchod
 • 5.B (Kozmíková) – 8:15 hod. – boční vchod
 • 5.C (Henešová) – 7:55 hod. – boční vchod
 • 5.D (Šůstková) – 8:25 hod. – boční vchod
 1. stupeň:
 • 6.A – 8:30 hod. – hlavní vchod
 • 6.B – 8:35 hod. – boční vchod
 • 6.C – 8:40 hod. – hlavní vchod
 • 6.D – 8:45 hod. – boční vchod
 • 7.A – 8:50 hod. – hlavní vchod
 • 7.B – 8:55 hod.– boční vchod
 • 7.C- 9:00 hod. – hlavní vchod
 • 7.D – 9:05 hod. – boční vchod
 • 8.A – 9:10 hod. – hlavní vchod
 • 8.B – 9:15 hod. – boční vchod
 • 8.C- 9:20 hod. – hlavní vchod

Žáci se shromáždí před určeným vchodem, kde si je vyzvednou třídní učitelé a odvedou je do šaten (do třídy).

Ve třídách TU poučí žáky o bezpečnosti před letními prázdninami, provedou hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí šk. roku 2019/2020, rozdají vysvědčení, rozloučí se se žáky. Konec třídnických hodin bude odlišný v závislosti na čase nástupu jednotlivých tříd a počtu žáků, v rozmezí od 8:45 hod. do 10:15 hod.

Školní stravování nebude pro žáky 4.–9. ročníku z organizačních a hygienických důvodů v tento den poskytováno.

Provoz školní družiny bude ukončen v 12:00 hod.

You may also like...