Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020