Provoz školní jídelny od 18.11.2020

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (žáci 1. – 2. tříd ZŠ) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti!

Ostatní žáci (3.-9. ročník, žáci OA) a zaměstnanci školy (nepřítomní na pracovišti) si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (do jídlonosičů)! Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Mezi jednotlivými stoly musí být rozestupy 1,5 metru,maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).

Výdej obědů od 18.11.2020

1. a 2. ročník ZŠ
zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
(1. ZŠ levá část jídelny, 9. ZŠ pravá část jídelny)
11:45-13:00 h

Výdej obědů výdejním okénkem (do jídlonosičů)
3.- 9. ročník ZŠ, žáci OA,
kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem
zaměstnancí školy nepřítomní na pracovišti
13:15 – 14:00 h

You may also like...