Distanční vzdělávání – dotazník

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o součinnost při druhém sběru dat (první se uskutečnil na jaře) o průběhu distančního vzdělávání na naší škole. Sběr dat bude probíhat v termínu od 19. 11. do 27.11. 2020 na všech zlínských základních školách. Cílovou skupinou dotazování jsou rodiče žáků. Data poslouží k vyhodnocení potřebnosti podpůrných opatření při tomto způsobu vzdělávání

Vyplněním jednotného dotazníku se zapojíte do tohoto průzkumu na odkazu: https://bit.ly/36OtJUS.

Předem děkujeme za účast a spolupráci

Mgr. Jana Kříčková

ředitelka školy

You may also like...