Volné dny pro žáky 21. a 22. 12. 2020, informace k distančnímu vzdělávání od ledna 2021, přání a poděkování

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR je od 21.12 do 23. 12. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. MŠMT stanovilo pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 jako volné dny, tzn., že nebude probíhat povinné vzdělávání distančním způsobem. V tyto dny není poskytováno ani školní stravování. Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny. Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021.

Případné změny k organizaci výuky od začátku ledna Vám budou zaslány přes DM software na základě vyhlášených vládních opatření. Předpokládáme, že bude probíhat prezenční výuka pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) a 9. ročník, střídavá výuka pro 6., 7. a 8. ročník. V prvním lednovém týdnu by do školy nastoupili žáci 6. ročníku a třídy 7. A, 7. B. Distančním způsobem bude v tomto týdnu vzděláván 8. ročník a třídy 7. C a 7. D. V následujícím týdnu se třídy vystřídají. Prozatím bude platit stávající rozvrh hodin, časy příchodů i odchodů a provoz školní družiny.

Abychom sjednotili systém distančního vzdělávání a byl pro žáky i rodiče přehlednější, budou online hodiny v rozvrhu třídy v dmSoftware vyznačeny ikonami: kamera pro online výuku, malé i pro informace k výuce a písmeno V pro zadané výukové zdroje.

Kliknutím na ikonu kamery se žáci připojí k online výuce, kliknutím na i se zobrazí informace k výuce, kliknutím na V se zobrazí přidělený výukový zdroj.

Na závěr této zprávy bychom Vám všem chtěli poděkovat za spolupráci v tomto náročném období. Přejeme Vám klidné a příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Vedení školy

You may also like...