Informace o provozu školy od pondělí 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

na základě rozhodnutí vlády (informace MŠMT) bude od pondělí 4. 1. 2021 omezen provoz škol a školských zařízení.

Bude povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Pro tyto žáky bude povinná prezenční výuka, v provozu bude také školní družina a školní jídelna. Vzhledem k omezení kontaktů zůstává v platnosti postupný příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Výuka bude probíhat dle stávajícího platného rozvrhu hodin bez dělených hodin, zpěvu a sportovních činností.

V platnosti zůstává následující organizace:

Příchod žáků

2. ročník – 7:40 – 7:50 hod.
1. ročník– 7:50 – 8:00 hod.

Ukončení výuky

2. ročník – 11:30 hod.
1. ročník – 11:40 hod.

V platnosti zůstávají i epidemiologická opatření (pravidelné větrání, dezinfekce, rouška po celou dobu pobytu ve škole, školní jídelně a školní družině).

Pro ostatní žáky 3. – 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem (žáci jsou doma). Připomínáme žákům, aby si pročetli  informace k přihlášení do online výuky, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy a byly také zaslány ve zprávě v DM software dne 17. 12. 2020.

Upozorňujeme také na upravený provoz školní jídelny od 4. 1. 2021 (informace ŠJ Hradská). Výdej obědů do jídlonosičů  pro žáky 3. – 9. ročníku bude v době od  13:30 hod do 14:10 hod. Pokud o obědy nebudete mít zájem, je potřeba si je odhlásit.

Mgr. Jana Kříčková
ředitelka školy

You may also like...