Informace MŠMT – provoz škol od 1. 2. do 14. 2. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Bezpečnostní opatření a omezení budou pravděpodobně pokračovat podle systému PES PRO ŠKOLSTVÍ

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku

 

 

 

You may also like...