Přijímací řízení – upozornění

Vážení rodiče, milí žáci, v letošním školním roce se budou na středních školách konat různé formy přijímacích zkoušek. Zkontrolujte si, zda se na Vámi zvolené střední škole bude konat: JPZ (jednotná přijímací zkouška), ŠPZ (školní přijímací zkouška)...