Author: bublikova

CORONA CUP žactvo 2020

Místo klasického vrcholu letní sezóny, kterým bývá Mistrovství České republiky, se letos kvůli pandemii a s ní souvisejícími výpadky konal pro žáky ročníku 2008-2006 „Corona Cup“. Nominovat se mohli pouze ti, kteří se na předchozím...

Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, rádi bychom Vám všem popřáli pěkné prázdniny a krásnou dovolenou. Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci při distančním vzdělávání ve druhém pololetí. Doufáme, že se všichni sejdeme v září již...

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci, členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro Vás krátký dotazník z období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína,...

Informace k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách dle MŠMT je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně ZŠ za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či...