Category: Třídy

Velká cena Prostějova

V Prostějově všichni medailoví Plavecký klub Zlín v sobotu 19. 10. 2019 oslavil 80. výročné založení klubu. Tento významný den bylo vysláno pouze 7 starších žáků na Velkou cenu Prostějova.  Každý z nich si v obrovské konkurenci dokázal...

Městská policie Zlín

Ve čtvrtek 17. 10. jsme se zúčastnili programu, který nám připravila Městská policie Zlín. Nejprve jsme shlédli příběh, kde jsme si ukázali, jak se bezpečně chovat na silnici a jiných komunikacích. Poté jsme šli...

Dopravní hřiště

V úterý 15. 10. jsme navštívili Dopravní hřiště v Malenovicích. Nejdříve jsme naslouchali teorii, poté jsme za krásného podzimního počasí vyrazili na hřiště. Někteří jezdili na kole, druzí se pohybovali jako pěší. Poté jsme...

Adaptační kurz

1. a 2. října jsme se zúčastnili adaptačního kursu na chatě Pod Tesákem. Malebné prostředí      v přírodě mezi lesy jsme si hned oblíbili. Počasí nám přálo, tak jsme mohli plnit zajímavé úkoly venku...

Projektový den mimo školu

Naše škola v rámci Projektového dne mimo školu uspořádala s žáky 9. ročníku v pátek 20. 9. 2019 návštěvu do jesenického podhůří. Exkurzi jsme začali v Mladečských jeskyních, které patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně...

Patronát 8.A nad 4.A

 Už delší dobu plánujeme spolupráci starších žáků naší školy s třídou na prvním stupni. Holky a kluci z 8. A třídy sice ještě nejsou těmi nejstaršími ve škole, rozhodli se však, od školního roku...

Třídnické hodiny 8.A

třídnické hodiny – vždy 1. a 3. pondělí v měsíci před odpolední výukou tj. 13.20 – 13.35 hod. dětem se připomene v pondělní hodině výtvarné výchovy.  

Aktualizace informací z třídních schůzek

1. plánované akce třídy: 11.10.  výchovný koncert  50,- Kč, 20.12.  kino  80,- Kč, 5.2.  divadlo v angličtině 70,- Kč, 35 Kč zlínský zámek – vánoční tvoření / datum bude upřesněn / budou hrazeny z třídního fondu...

Pravidla naší třídy

Ve čtvrtek 12. září jsme si v rámci výtvarné výchovy vytvořili naše třídní pravidla. Nejprve jsme společně navrhli několik pravidel, ze kterých jsme poté vybrali ta, která se nám nejvíce líbila (a která zvládneme...