Category: I.A

Dobré skutky a výroba svícnu z jablíčka našich prváčků

Po celý advent konali prvňáčci dobré skutky- někdo dal přednost dospělému ve dveřích, někdo pustil sednout staršího v trolejbusu, někdo doma pomohl mamince,tátovi, babičce…odměnou byla čokoládka z adventního kalendáře. Na vánoční besídce ve třídě prvňáčci vyráběli...

Mikuláš přichází p o d ě k o v á n í

Na naší  škole bude Mikuláš nadělovat v úterý 5.prosince. Dnes od 1.prosince jsme zapálili 1.adventní svíčku a tři děti sdělily svůj dobrý skutek, vylouply si čokoládku z kalendářů. A tak budeme pokračovat až do posledního...