Category: VI.A

Třídní schůzky dne 29.4. 2019 v 16.00 hod.

Třídní schůzky dne 29.4. 2019 v 16.00 hod.

V pondělí 29.4.2019 se konají třičtvrtěletní třídní schůzky třídy 6.A v učebně 409. Po jejich skončení následují konzultace s jednotlivými učiteli. třídní učitelka Martina Běhulová

Memoriál J. Kubelky a D. Veselky

Turnaj v házené proběhl ve středu 3.4. Chlapci ze třídy 6A. obsadili 3. místo a dívky 4. místo. Dvě dívky byly dokonce součástí vítězného týmu, když doplnily tým děvčat z 6D.

Sběr papíru čtvrtek 4.4.

Ve čtvrtek 4.4. proběhne sběr starého papíru. Stanoviště kontejnerů: u 1.ZŠ Starý netříděný papír vozte v době od 6:00 do 18:00 hod. Děkujeme.  V době od 7:00 do 16:00 hod. se papír váží. Větší...

Návštěva Muzea jihovýchodní Moravy

V úterý 12.3.2019 v hodinách VV návštěva stálé expozice cestovatelů Zikmunda a Hanzelky v MJV s edukačním programem. Společně  odcházíme ze školy ve 13.30 hod. Po ukončení rozchod v 15.10 hod. na autobusovém nádraží...

Novinka – čtenářský klub ve Zlíně

Dětské oddělení Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně zahajuje Dětský čtenářský klub pro děti od 8 do 15 let. První schůzka klubu se uskuteční 19. 3. 2019 ve 14.00 v klubovně ve 3. podlaží. Po...

Divadlo Hradec Králové – 11. 3. 2019

Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému 2. stupeň – malá tělocvična cena 50 Kč,-  7.A : od 11. 00 – 12. 00hod. odpadá jazyk český a část dějepisu / 2....

Planeta Země 3000 – středa 20.2.

Ve středu 20.2. návštěva kina GAC, 11.00-12.35. Odchod ze školy v 10.30 hod. Vyučování pokračuje 6. vyuč. hodinou. Vstupné 70,- Kč bude uhrazeno z fondu třídy.